Over Africa Safari

Africa Safari is onderdeel van Paradise & Wilderness, een Tanzaniaanse Safari & Zanzibar specialist onder leiding van de Nederlandse eigenaar Bert Schoonvelde. Jaren gelden kwam hij op Zanzibar terecht om een vakantie door te brengen. Bert: “Mijn vakantie naar Tanzania was te kort om dit magische land te leren kennen, daarom ben ik hier gebleven en heb ik van mijn droom mijn werk gemaakt!

 

Africa Safari is een handelsnaam van Snowleopard Adventures

en als zodanig lid van het ANVR, SGR en SCR.

 

Snow Leopard Adventures is aangesloten bij de volgende keurmerken / organisaties:


      

ANVR-Consumentenvoorwaarden
Snow Leopard Adventures (KvK 27182115) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. 

De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

 

ANVR
Op alle reizen in dit programma zijn de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing. De brochure “Informatie 2017 ANVR vakantie” waarin deze voorwaarden volledig zijn afgedrukt, wordt met uw reisovereenkomst digitaal meegestuurd. 


Annulering door de reiziger

Bij annulering door de reiziger is deze de volgende bedragen verschuldigd vwb het LANDarrangement:

. bij annulering tot 8 weken (excl) voor de vertrekdag: de aanbetaling;
. bij annulering tussen 8 weken (incl) en 4 weken (excl) voor de vertrekdag: 25% van de reissom;
. bij annulering tussen 4 weken (incl) en 2 weken (excl) voor de vertrekdag: 50% van de reissom;
. bij annulering tussen 2 weken (incl) en 1 week (excl) voor de vertrekdag: 75% van de reissom;
. bij annulering vanaf 7 dagen (incl) voor de vertrekdag: 100% van de reissom.

Annulering vluchten:
Voor het annuleren van vliegticket gelden aparte bepalingen, vraag naar de voorwaarden die van toepassing zijn op de voor u geboekte vlucht. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat 90% van de geboekte vluchten niet meer wijzigbaar zijn en dat er bij annulering geen restitutie volgt!
U kunt ook bewust kiezen voor een luchtvaartmaatschappij met betere annulerings- en wijzigingsvoorwaarden, veelal geldt dat u tegen bijbetaling dan kunt wijzigen en/of annuleren. Graag informeren wij u hier nader over.

Een goede annuleringsverzekering is hoe dan ook aan te raden, welke de annuleringskosten van o.a. tickets dekt indien de reden van annulering conform de polisvoorwaarden is.
Let er verder AUB op dat doorlopende annuleringsverzekeringen tot een maximum bedrag per reis dekking bieden! Het komt voor dat dit bedrag lager is dan uw reissom. U kunt u zich dan desgewenst kortlopend laten bijverzekeren, idealiter bij dezelfde verzekeraar waar uw doorlopende verzekering is afgesloten.


Aanbetaling door de reiziger
Na boeking ontvangt u van ons digitaal de bevestiging en nota. De nota is opgebouwd uit een aanbetaling en een restantbetaling. Een aanbetaling is van toepassing indien u de reis meer dan 2 maanden voor vertrek boekt. U betaalt dan de volledige ticketkosten (indien via ons geboekt) en 15% van het landarrangement aan.

Het restant van de reissom dient 56 dagen voor vertrek door ons te zijn ontvangen. Boekt u minder dan twee maanden voor vertrek, dan dient u de gehele reissom direct geheel te voldoen.


Herroepingsrecht reiziger
De reiziger heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot overeenkomsten waarop deze ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn. Een aanmelding via het boekingsformulier betreft een ‘definitieve boeking’.


De volledige ANVR brochure 2017 kunt u hier bekijken.

De ANVR consumentenvoorwaarden kunt u hier nalezen.

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Snow Leopard Adventures (KvK 27182115) is aangesloten bij SGR.

U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

 


Calamiteitenfonds

Snow Leopard Adventures (KvK 27182115) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Klik HIER om de garantieregeling te bekijken.

 


GreenSeat – Vlieg CO2  neutraal
Wij realiseren ons goed dat een gezonde natuur onderdeel is van een onvergetelijke vakantie en steunen daarom het GreenSeat programma.

GreenSeat biedt u de mogelijkheid de schadelijke uitstoot van uw vliegreis te compenseren. Hierdoor levert u een positieve bijdrage aan de bestrijding van het broeikaseffect en kan u blijvend genieten van uw vakantiebestemming. Ga daarom goed op weg … en vlieg CO2 neutraal.
Voor meer informatie: www.greenseat.nl

Nieuwe Greenseat prijzen vanaf 1-1-2016:

greenseat 2016

 

Bestrijding kindersekstoerisme (ECPAT)
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kinderskestoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en seksueel misbruik van kinderen te melden (www.meldkindersekstoerisme.nl).
Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

 

Duurzaam Toerisme
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden.

De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan.

U kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op de website (vermelding webadres). Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel (zie www.anvr.nl:, Duurzaam Toerisme).

U kunt hier onze milieubeleidsverklaring en milieuprogramma nalezen.

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.

Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

safari zanzibar safari tanzania

Tanzania - Zanzibar